Agentura slunce

Sponzoři

AKTUÁLNĚ

IROP

Realizace tohoto projektu je spolufinancována Evropskou unií.

V říjnu tohoto roku jsme se stali úspěšnými žadateli podaného projektu s názvem Kvalitnější služby pro klienty Slunce v dlani, o. p. s., registrační číslo CZ.06.2.56/0.0/0.0/16_040/0002344.

Projektem zvýšíme množství a kvalitu poskytovaných terénních sociálních služeb osobní asistence v Ostravě, protože tato forma sociální pomoci je zde značně poddimenzována. Pro uživatele sociálních služeb Slunce v dlani, o. p. s., zakoupíme zvedací zařízení a automobil, čímž urychlíme rekonvalescenci cílové skupiny zdravotně postižených a osob sociálně vyloučených nebo tímto vyloučením ohrožených a návrat do běžného života. To vše v jejich přirozeném domácím prostředí.

Cílem projektu je během pořídit vybavení pro poskytování sociálních služeb terénní osobní asistence:

  • 2 ks zvedací zařízení na WC
  • 1 ks mobilní zvedací zařízení
  • 1 ks automobil s prostorem na invalidní vozík

a tím:

  • zkvalitnit naše sociální služby poskytované formou terénní osobní asistence: budeme poskytovat komplexnější služby pro více uživatelů najednou (až 10 uživatelům v jeden okamžik);
  • preventivně působit proti sociálnímu vyloučení cílové skupiny, protože budeme moci flexibilně reagovat na jejich zdravotní (mobilní zvedáky, transport k lékařům) i sociální (transport na kulturní a společenské akce, na úřady apod.) potřeby;
  • podpořit možnost rekonvalescence či pobytu uživatelů našich sociálních služeb v jejich přirozeném domácím prostředí: podpořit návrat do běžného života;
  • zvýšit úroveň sebeobslužnosti a samostatnosti uživatelů sociálních služeb;
  • zmírnit zatížení rodinných příslušníků uživatelů našich sociálních služeb (organizační, časové, finanční).

 

Děkujeme našim sponzorům za pomoc.

Děkujeme Adamu Pavlíkovi - synovi paní Věry Špinarové za poskytnutí finančního daru ve výši 30.000 Kč na nákup zahradních laviček.
Současně děkujeme paní Věře Špinarové za veškerou náklonnost vůči našemu domovu a přejeme jí klidný věčný odpočinek.

Nadace OKD svým darem dopomohla ke zkvalitnění péče v Domově pro seniory Zlaté Slunce, nákupem nábytku a nákupem signalizačního zařízení.

V roce 2015 a 2017 je Moravskoslezský kraj poskytovatelem dotace na službu
Poskytování služeb osobní asistence a Domov pro seniory MS kraj

V roce 2016 a 2017 je Moravskoslezský kraj poskytovatelem dotace na službu
Domov pro seniory MS kraj

Tieto

kontaktní informace

+420 727 961 766

info@agenturaslunce.cz

Kontaktujte nás

Domov pro seniory
Zlaté slunce

Domov pro seniory Zlaté Slunce poskytuje ubytovací služby lidem s demencí, podporu při získávání dovedností usnadňujících život s tímto onemocněním a podílí se na zachovávání jejich soběstačnosti a sebeobsluhy.

Dozvědět se více

Pro koho jsou naše služby určeny?

Cílovou skupinou organizace jsou senioři ve věku nad 60 let a zdravotně handicapovaní dospělí občané ve věku nad 25 let, osoby s chronickým onemocněním, osoby s jiným zdravotním postižením - osoby trpící demencí, způsobené úrazem nebo nemocí mozku, kdy nejčastějšími příznaky demence jsou poruchy krátkodobé paměti, úsudku, orientace, pozornosti, chování, schopnosti abstraktního myšlení a komunikace např. Alzheimerova choroba. Tyto osoby jsou odkázány z části, nebo zcela na pomoc jiné osoby.

Agentura SLUNCE, o.p.s. © 2012 - 2018 - všechna práva vyhrazena
Úvodní strana | Mapa stránek