Agentura slunce

Sponzoři

Děkujeme našim sponzorům za pomoc.

Děkujeme Adamu Pavlíkovi - synovi paní Věry Špinarové za poskytnutí finančního daru ve výši 30.000 Kč na nákup zahradních laviček.
Současně děkujeme paní Věře Špinarové za veškerou náklonnost vůči našemu domovu a přejeme jí klidný věčný odpočinek.

Nadace OKD svým darem dopomohla ke zkvalitnění péče v Domově pro seniory Zlaté Slunce, nákupem nábytku a nákupem signalizačního zařízení.

V roce 2015 a 2017 je Moravskoslezský kraj poskytovatelem dotace na službu
Poskytování služeb osobní asistence a Domov pro seniory MS kraj

V roce 2016 a 2017 je Moravskoslezský kraj poskytovatelem dotace na službu
Domov pro seniory MS kraj

Tieto

kontaktní informace

+420 596 916 050

info@agenturaslunce.cz

Kontaktujte nás

Domov pro seniory
Zlaté slunce

Domov pro seniory Zlaté Slunce poskytuje ubytovací služby lidem s demencí, podporu při získávání dovedností usnadňujících život s tímto onemocněním a podílí se na zachovávání jejich soběstačnosti a sebeobsluhy.

Dozvědět se více

Pro koho jsou naše služby určeny?

Cílovou skupinou organizace jsou senioři ve věku nad 60 let a zdravotně handicapovaní dospělí občané ve věku nad 25 let, osoby s chronickým onemocněním, osoby s jiným zdravotním postižením - osoby trpící demencí, způsobené úrazem nebo nemocí mozku, kdy nejčastějšími příznaky demence jsou poruchy krátkodobé paměti, úsudku, orientace, pozornosti, chování, schopnosti abstraktního myšlení a komunikace např. Alzheimerova choroba. Tyto osoby jsou odkázány z části, nebo zcela na pomoc jiné osoby.

Agentura SLUNCE, o.p.s. © 2012 - 2017 - všechna práva vyhrazena
Úvodní strana | Mapa stránek