Agentura slunce

Domov pro seniory Zlaté Slunce

Agentura Slunce, o.p.s. jako provozovatel Domova pro seniory Zlaté Slunce, je držitelem značky kvality s celkově  3 hvězdami. V oblasti Partnerství = respektování a plnění přání uživatelů , dosáhl maximálního počtu hvězd - 5.

POSLÁNÍ

Domov pro seniory Zlaté Slunce poskytuje ubytovací služby lidem s demencí, podporu při získávání dovedností usnadňujících život s tímto onemocněním a podílí se na zachovávání jejich soběstačnosti a sebeobsluhy. Využívá piktogramů, barevnosti a neverbální komunikace.

Současně zajišťuje péči o lidi nevyléčitelně nemocné, kteří již nepotřebují péči ve zdravotnických zařízeních, ale jejichž situaci nelze zvládnout v domácím prostředí.

ZÁSADY POSKYTOVANÉ SLUŽBY

 • být nápomocni při soběstačnosti uživatelů v základních životních dovednostech
 • umožnit nácvik nových dovedností spojených s jeho fyzickými a duševními schopnostmi
 • poskytovat podporu rodinným příslušníkům při zvládání nastalých obtižných životních situací

CÍLOVÁ SKUPINA

senioři a zdravotně postižení občané, kteří se ocitli v závislosti na péči druhé osoby, způsobené věkem, úrazem nebo náhlou změnou zdravotního stavu, včetně prohlubující se demence.

ZÁKLADNÍ ČINNOSTI VYPLÝVAJÍCÍ ZE ZÁKONA

 • poskytnutí ubytování
 • poskytnutí stravy
 • pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu
 • pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu
 • sociálně terapeutické činnosti (ergoterapie = nácvik hrubé a jemné motoriky, trénink paměti)
 • aktivizační činnosti (aktivity ve společných prostorách, při pobytu venku apod.)
 • pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí (doprovod k lékaři, návštěva úřadů, pošty, obchodů apod.)

ZÁSADY POSKYTOVANÉ SLUŽBY

 • služba je poskytována pružně, vzhledem k potřebám a zdravotnímu stavu uživatele (časová a prostorová flexibilita)služba odpovídá potřebám každého jedince
 • služba usnadňuje adaptabilitu uživatele na nové prostředí možností mít u sebe vlastní drobnosti (hrnky, růžence, fotky apod.)

kontaktní informace

+420 727 961 766

info@agenturaslunce.cz

Kontaktujte nás

Domov pro seniory
Zlaté slunce

Domov pro seniory Zlaté Slunce poskytuje ubytovací služby lidem s demencí, podporu při získávání dovedností usnadňujících život s tímto onemocněním a podílí se na zachovávání jejich soběstačnosti a sebeobsluhy.

Dozvědět se více

Pro koho jsou naše služby určeny?

Cílovou skupinou organizace jsou senioři ve věku nad 60 let a zdravotně handicapovaní dospělí občané ve věku nad 25 let, osoby s chronickým onemocněním, osoby s jiným zdravotním postižením - osoby trpící demencí, způsobené úrazem nebo nemocí mozku, kdy nejčastějšími příznaky demence jsou poruchy krátkodobé paměti, úsudku, orientace, pozornosti, chování, schopnosti abstraktního myšlení a komunikace např. Alzheimerova choroba. Tyto osoby jsou odkázány z části, nebo zcela na pomoc jiné osoby.

Agentura SLUNCE, o.p.s. © 2012 - 2018 - všechna práva vyhrazena
Úvodní strana | Mapa stránek